Zápis, investice a opravy v mateřské školce

Zapsáno máme 20 nových předškoláčků

V úterý 5. května proběhl ve školce zápis. O vzdělávání projevili zájem rodiče 36 dětí. Úspěšně bylo přijato 20 dětí, na které už se od září budou těšit naše paní učitelky.

Výmalba a nové chodníčky k altánu

Ačkoliv byla michálkovická školka v období koronaviru pro své žáčky uzavřena, klid ve třídách nenastal. Paní ředitelka Eva Ondrušková využila příležitosti k práci na úpravách ve školce tak, aby se předškoláci vrátili opět do pěknějšího a příjemnějšího prostředí.

Díky nové výmalbě za necelých 50 tis. Kč jsou prostory čistší a hezčí. Na řadu přišla také výměna plynových kotlů sloužících k vytápění celé budovy. Ty staré již dosluhovaly a byly za hranicí své životnosti. Celá výměna přišla na téměř 3OO tis. Kč.

Úpravou ještě v těchto dnech prochází také zahrada, a to výstavbou nových chodníčků k altánu. „Dvě třetiny prací máme hotovo a pokračovat budeme ještě po prázdninách. Děkuji za dobrou práci údržbě městského obvodu Michálkovice,  která se na výstavbě chodníků podílela“ přibližuje místostarosta Michálkovic Vladimír Kozel. Celková částka oprav přesáhne 100 tis. Kč.

Nové plynové kotle

Tatínek obdaroval děti ve školce hračkami

Závěrem poděkujme panu Michalu Rekovi. Tatínek Terezky školce zakoupil hračky (děti při předání hraček na fotografii). Moc děkujeme za podporu…

Dětem i rodičům přejeme hezké léto plné zážitků a prožité ve zdraví. Budoucím školáčkům pak úspěšný start do „velké školy“.

Děti v Mateřské škole Michálkovice při předávání nových hraček ze sponzorského daru

Komentáře k příspěvku

Starší příspěvky