Ozdravný pobyt pro předškoláky bude v říjnu

MARTIN JUROŠKA | starosta

Život v celé zemi v uplynulých měsících poznamenala restriktivní opatření vlády, jejichž cílem byla prevence proti šíření koronaviru. Tato preventivní opatření se dotkla i připraveného ozdravného pobytu pro michálkovické předškoláky, na který Michálkovice získaly dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje i finanční podporu města.

Byť ještě pár dní před odjezdem to vypadalo nadějně (alespoň pro optimisty), tak nakonec vláda rozhodla jak o zákazu hromadných akcí tak i o zákazu poskytování hotelových služeb. Bylo tak jasno, že děti na ozdravný pobyt neodjedou.  

Vzhledem k tomu, že pobyt měl proběhnout v posledním možném termínu, kdy na něj bylo možno využít poskytnutou dotace, obrátili jsme se ihned na Moravskoslezský kraj s žádosti o změnu dotační smlouvy tak, abychom mohli zorganizovat ozdravný pobyt v pozdějším termínu. A bylo nám vyhověno.

Současně jsme také dohodli nový termín s hotelem, a tak můžeme informovat o tom, že naši předškoláci pojednou na ozdravný pobyt v  říjnu, tedy záhy po začátku nového školního roku. Bohužel se již nebudou moci zúčastnit ty z původně přihlášených dětí, které nastoupí o září do školy.

Ozdravný pobyt se uskuteční v Beskydech, konkrétně v Horní Bečvě v nádherném prostředí Hotelu DUO. Rodiče a děti zde mají k dispozici celodenně bazén, saunu a děti se budou účastnit také ozdravných procedur. Okolí hotelu je nádherné a pokud bude našim předškoláků alespoň trochu přát i počasí, užijí si krásné beskydské podzimní přírody.

Díky získané dotaci Moravskoslezského kraje, finanční podpory města i vložených finančních prostředků Michálkovic, bude pobyt pro děti předškolního věku opět bezplatný. Moc děkujeme jak kraji ta městu za finanční podporu a věříme, že o akci bude zájem. Přihlášky na pobyt se podávají prostřednictvím mateřské školy. Více informací o pobytu pak naleznete na stránkách městského obvodu i mateřské školy.

Zápis, investice a opravy v mateřské školce

Zapsáno máme 20 nových předškoláčků

V úterý 5. května proběhl ve školce zápis. O vzdělávání projevili zájem rodiče 36 dětí. Úspěšně bylo přijato 20 dětí, na které už se od září budou těšit naše paní učitelky.

Výmalba a nové chodníčky k altánu

Ačkoliv byla michálkovická školka v období koronaviru pro své žáčky uzavřena, klid ve třídách nenastal. Paní ředitelka Eva Ondrušková využila příležitosti k práci na úpravách ve školce tak, aby se předškoláci vrátili opět do pěknějšího a příjemnějšího prostředí.

Díky nové výmalbě za necelých 50 tis. Kč jsou prostory čistší a hezčí. Na řadu přišla také výměna plynových kotlů sloužících k vytápění celé budovy. Ty staré již dosluhovaly a byly za hranicí své životnosti. Celá výměna přišla na téměř 3OO tis. Kč.

Úpravou ještě v těchto dnech prochází také zahrada, a to výstavbou nových chodníčků k altánu. „Dvě třetiny prací máme hotovo a pokračovat budeme ještě po prázdninách. Děkuji za dobrou práci údržbě městského obvodu Michálkovice,  která se na výstavbě chodníků podílela“ přibližuje místostarosta Michálkovic Vladimír Kozel. Celková částka oprav přesáhne 100 tis. Kč.

Nové plynové kotle

Tatínek obdaroval děti ve školce hračkami

Závěrem poděkujme panu Michalu Rekovi. Tatínek Terezky školce zakoupil hračky (děti při předání hraček na fotografii). Moc děkujeme za podporu…

Dětem i rodičům přejeme hezké léto plné zážitků a prožité ve zdraví. Budoucím školáčkům pak úspěšný start do „velké školy“.

Děti v Mateřské škole Michálkovice při předávání nových hraček ze sponzorského daru