Karanténa – uzavření MŠ

Vážení rodiče,

do pátku 28. ledna 2022 je školka uzavřena z důvodu karantény.

Během pátku prosím telefonicky nahlaste účast dětí v dalším týdnu. Děkujeme

Sledujte prosím další informace. Případně volejte na telefonním čísle 604 442 196.

Otevření MŠ 10. 5. 2021

Dle rozhodnutí vlády se MŠ 10. 5. 2021 otevře!

MŠ bude otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení roušek. Nezapomeňte na nahlášení docházky dětí (telefonicky 596 231 556, den předem do 10.00 hod). Do MŠ mohou jen děti zcela zdravé – bez příznaků onemocnění (rýma, kašel, teplota, vyrážka, aj.)

Těšíme se na Vás… 🙂

Informace k provozu mateřské školy od 12. dubna

OD KDY: od 12.dubna 2021

KDO: jen předškolní děti, anebo děti jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní  škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání, Praktická škola jednoletá nebo   Praktická škola dvouletá

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů

e) příslušníci ozbrojených sil

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

ZA JAKÝCH PODMÍNEK: 

Testování

  • 2x týdně neinvazivními testy výtěrem z nosu nebo krku. (Pondělí, středa (nebo čtvrtek). Vždy před vstupem do MŠ. Test trvá cca 20 minut.
  • Při testování dětí, umožňujeme asistenci rodičů nebo 3 osoby, který musí mít písemný souhlas nebo pověření od zákonných zástupců.
  • Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv onemocnění (rýma, kašel, teplota).

Testování se neprovádí u dětí, které byli pozitivní na COVID-19, a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit.

Upozornění

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být ani jakkoliv sankcionována. 

Důsledkem neúčasti testování je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, a dítě bude omluveno jako při absenci. Škola nemá povinnost zajišťovat distanční výuku. Je ovšem vhodné, aby poskytla přiměřenou formu studijní podpory. 

Proto budeme i nadále posílat studijní podporu na email rodičů, a také dávat informace na stránky školy. 

Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.  

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ proběhne 4. 5. 2021 v době od 8 – 16 hod.
Vzhleden ke stále měnící se covidové situaci budou průběžně aktualizovány informace ne webových stránkách školy.

Vše najdete na našich stránkách pod záložkou ZÁPIS vpravo nahoře.

Uzavření MŠ od 1. března 2021

Z důvodu nařízení vlády bude naše mateřská školka od pondělí 1. března 2021
uzavřena.

Dětem budeme dávat k dispozici materiály elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.msmichalkovice.cz

Další informace zatím nemáme k dispozici, sledujte náš web a nic vám neuteče 🙂

Prodlužujeme karanténu

Karanténa naší školky je prodloužena do 1. února, otevíráme 2. února 2021.

Všechny děti musí také dodržet nařízenou karanténu doma. Prosíme, nahlaste docházku dětí do MŠ, nejp. do pondělí 10 hod. na tel.: 596 231 556

Karanténa

Provoz školky je přerušen z důvodu karantény od pátku 22. ledna do neděle 31. ledna.

COVID – školka uzavřena

Ve školce se prokázalo onemocnění Covid-19 u jednoho žáka a jedné zaměstnankyně.

Z tohoto důvodu byla rozhodnutím hygienické stanice školka uzavřena, a to do

30. listopadu 2020 včetně.

Pro aktuální informace sledujte stránky školky www.msmichalkovice.cz

Ozdravný pobyt pro předškoláky bude v říjnu

MARTIN JUROŠKA | starosta

Život v celé zemi v uplynulých měsících poznamenala restriktivní opatření vlády, jejichž cílem byla prevence proti šíření koronaviru. Tato preventivní opatření se dotkla i připraveného ozdravného pobytu pro michálkovické předškoláky, na který Michálkovice získaly dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje i finanční podporu města.

Byť ještě pár dní před odjezdem to vypadalo nadějně (alespoň pro optimisty), tak nakonec vláda rozhodla jak o zákazu hromadných akcí tak i o zákazu poskytování hotelových služeb. Bylo tak jasno, že děti na ozdravný pobyt neodjedou.  

Vzhledem k tomu, že pobyt měl proběhnout v posledním možném termínu, kdy na něj bylo možno využít poskytnutou dotace, obrátili jsme se ihned na Moravskoslezský kraj s žádosti o změnu dotační smlouvy tak, abychom mohli zorganizovat ozdravný pobyt v pozdějším termínu. A bylo nám vyhověno.

Současně jsme také dohodli nový termín s hotelem, a tak můžeme informovat o tom, že naši předškoláci pojednou na ozdravný pobyt v  říjnu, tedy záhy po začátku nového školního roku. Bohužel se již nebudou moci zúčastnit ty z původně přihlášených dětí, které nastoupí o září do školy.

Ozdravný pobyt se uskuteční v Beskydech, konkrétně v Horní Bečvě v nádherném prostředí Hotelu DUO. Rodiče a děti zde mají k dispozici celodenně bazén, saunu a děti se budou účastnit také ozdravných procedur. Okolí hotelu je nádherné a pokud bude našim předškoláků alespoň trochu přát i počasí, užijí si krásné beskydské podzimní přírody.

Díky získané dotaci Moravskoslezského kraje, finanční podpory města i vložených finančních prostředků Michálkovic, bude pobyt pro děti předškolního věku opět bezplatný. Moc děkujeme jak kraji ta městu za finanční podporu a věříme, že o akci bude zájem. Přihlášky na pobyt se podávají prostřednictvím mateřské školy. Více informací o pobytu pak naleznete na stránkách městského obvodu i mateřské školy.