Informace k provozu mateřské školy od 12. dubna

OD KDY: od 12.dubna 2021

KDO: jen předškolní děti, anebo děti jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní  škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání, Praktická škola jednoletá nebo   Praktická škola dvouletá

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů

e) příslušníci ozbrojených sil

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

ZA JAKÝCH PODMÍNEK: 

Testování

  • 2x týdně neinvazivními testy výtěrem z nosu nebo krku. (Pondělí, středa (nebo čtvrtek). Vždy před vstupem do MŠ. Test trvá cca 20 minut.
  • Při testování dětí, umožňujeme asistenci rodičů nebo 3 osoby, který musí mít písemný souhlas nebo pověření od zákonných zástupců.
  • Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv onemocnění (rýma, kašel, teplota).

Testování se neprovádí u dětí, které byli pozitivní na COVID-19, a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit.

Upozornění

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být ani jakkoliv sankcionována. 

Důsledkem neúčasti testování je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání, a dítě bude omluveno jako při absenci. Škola nemá povinnost zajišťovat distanční výuku. Je ovšem vhodné, aby poskytla přiměřenou formu studijní podpory. 

Proto budeme i nadále posílat studijní podporu na email rodičů, a také dávat informace na stránky školy. 

Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.  

Komentáře k příspěvku

Starší příspěvky

Knihovna

Téma včelky a motýlí louka 10.5.2024 jsme byli pozvání do naší Michálkovické knihovny, na besedu a tvoření.. Nejdříve jsme se seznámili s včelami, listovali v

Číst více >>>