Souhrnné informace k otevření MŠ dne 1. června

Vážení rodiče,

Mateřská škola obnoví provoz rozhodnutím Rady městského obvodu Michálkovice dne 1. 6. 2020

I když se situace v souvislosti s opatřením COVID-19 rozvolňuje, budeme se řídit manuálem pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.

Příchod do MŠ:

 • minimalizovat shromažďování osob před školou

V prostorách MŠ:

 • doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje v roušce, a to na nezbytně nutnou dobu, použije dezinfekci rukou u vchodu
 • děti a pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí, ale mohou
 • aktivity se budou organizovat dle situace tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu školky
 • po příchodu do MŠ bude vstupujícím osobám měřena teplota
 • neprodleně po převlečení a přezutí si každé dítě musí důkladně umýt ruce tekutým mýdlem a vodou
 • rodiče se mohou pohybovat pouze v šatně dětí
 • děti si nebudou jídlo a pití nabírat samy, vydává pověřená osoba
 • děti musejí mít uzavíratelnou láhev (s pítkem) pro dodržení pitného režimu během dne

Osoby s rizikovými faktory (stanovilo ministerstvo zdravotnictví):

 • věk nad 65 let
 • chronické onemocnění plic
 • onemocnění srdce
 • porucha imunitního systému
 • těžká obezita
 • farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • chronické onemocnění ledvin
 • onemocnění jater

Co dělat v případě,že dítě patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří dítě, které naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy podepíše rodič tato prohlášení:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, ztráta chuti, čichu)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské školy umožněn. Do mateřské školy budou přijímány pouze zdravé děti.

Stanovení výše úplaty v důsledku situace spojené s opatřeními COVID-19

Výše školného (vyjma dětí posledního ročníku předškolního vzdělávání)

březensnížená částka 150 Kč
dubenmožnost vrácení školného
květenmožnost vrácení školného
červen300 Kč
červenec200 Kč


Školné od června je závazné i pro děti, které rodiče do mateřské školy nepošlou. Rodiče si mohou od 1. 6. 2020 podat žádost o vrácení školného vyplněním formuláře (k dispozici v MŠ) nejpozději do 30. 6. 2020.


Čestné prohlášení

Doporučujeme, aby dítě sebou přineslo z domu vyplněný formulář čestného prohlášení (ke stažení ZDE). V případě, že nemáte možnost přinést si dokument z domu vyplněný, bude k dispozici také ve školce.Prosíme rodiče, aby byli shovívaví a počítali s možným prodlením při předávání dětí.

Moc se na naše předškoláčky těšíme 🙂

Kolektiv MŠ Michálkovice

Komentáře k příspěvku

Starší příspěvky

Knihovna

Téma včelky a motýlí louka 10.5.2024 jsme byli pozvání do naší Michálkovické knihovny, na besedu a tvoření.. Nejdříve jsme se seznámili s včelami, listovali v

Číst více >>>