DENNÍ REŽIM

6:30

Příchody dětí

6:30 - 7:30

Spontánní činnosti všech příchozích dětí ve třídě Koťat a Broučků

7:30

Rozdělení dětí na třídy Koťata, Broučci, Lvíčata

7:30 - 8:40

Pokračování ve spontánních činnostech –  volné hry dětí, částečně řízené aktivity učitelkou, tematicky zacílené činnosti, individuální práce s dětmi

8:40 - 9:00

Kontrola úklidu, hygiena, cvičení dětí – TV aktivity, cvičení s TV nářadím a náčiním, pohybové a soutěživé hry, relaxace

9:00 - 9:20

Svačinka dětí – děti si samy chystají tácky a nabírají chléb, rohlík, nalévají si nápoj – v samozřejmosti je dopomoc zaměstnanců MŠ

9:20 - 9:30

Prostor pro pozdravení, informace o dnešním dni, prostor pro individuální projevy dětí, motivace a vysvětlení řízených aktivit

9:30 - 10:00

Řízené aktivity – nabídka různorodých jazykových, matematických, hudebních, pracovních, výtvarných, dramatických a jiných činností

10:00 - 11:30

Hygiena, oblékání, pobyt venku – vycházky, sezonní činnosti, hry na zahradě

11:30 - 11:45

Hygiena, převlékání

11:45 - 12:15

Oběd – podpora samostatnosti při stolování a sebeobsluze

12:15 - 14:15

Hygiena, odpočinek, relaxace, klidové hry

14:15 - 14:30

Odpolední svačinka

14:30 - 16:00

Odpolední činnosti – individuální práce s dětmi, dokončení dopoledního programu

© 2023  
MŠ Michálkovice

Tyto stránky spravuje…

Sládečkova 633/80,
715 00   Ostrava – Michálkovice

mssladeckova@tiscali.cz

+420 596 231 556