Režim dne ve školce

6:30         
Příchody dětí


6:30 – 7:30    
Spontánní činnosti všech příchozích dětí ve třídě Koťat a Broučků


7:30     
Rozdělení dětí na třídy Koťata, Broučci, Lvíčata


7:30 – 8:40    
Pokračování ve spontánních činnostech –  volné hry dětí, částečně řízené aktivity učitelkou, tematicky zacílené činnosti, individuální práce s dětmi


8:40 – 9:00    
Kontrola úklidu, hygiena, cvičení dětí – TV aktivity, cvičení s TV nářadím a náčiním, pohybové a soutěživé hry, relaxace


9:00 – 9:20    
Svačinka dětí – děti si samy chystají tácky a nabírají chléb, rohlík, nalévají si nápoj – v samozřejmosti je dopomoc zaměstnanců MŠ


9:20 – 9:30    
Prostor pro pozdravení, informace o dnešním dni, prostor pro individuální projevy dětí, motivace a vysvětlení řízených aktivit


9:30 – 10:00   
Řízené aktivity – nabídka různorodých jazykových, matematických, hudebních, pracovních, výtvarných, dramatických a jiných činností


10:00 – 11:30 
Hygiena, oblékání, pobyt venku – vycházky, sezonní činnosti, hry na zahradě


11:30 – 11:45 
Hygiena, převlékání


11:45 – 12:15 
Oběd – podpora samostatnosti při stolování a sebeobsluze


12:15 – 14:15 
Hygiena, odpočinek, relaxace, klidové hry


14:15 – 14-30 
Odpolední svačinka


14:30 – 16:00 
Odpolední činnosti – individuální práce s dětmi, dokončení dopoledního programu